Saiak elkartea

Saiak 1901 legearen araberako elkarte bat da. Bere xedeek bat egiten dute izadiaren zaintzeari buruzko Frantziako estadoko 1976ko uztailaren 10eko legearekin.

Helburutzat du harraparien ezagutzea eta zaintzea, informazio eta ekintza batzuen bidez, Euskal herrian. Garazi et Baigorri inguruetan bereziki jarria den elkartea da, 50 bat kiderekin.

1980-1990 urteetan, komunikazio, informazio eta sentsibilizazio lanak eraman ditu, laborari eta artzainen artean, baita eskoletan. Hala nola, erakusketa eta konferentziak eskoletan eta opor guneetan, programa berezi batzuen baitan kokaturik.

Ekintza horiek elkarte kideek berek bete dituzte edo elkarteko langileek, zerbitzu zibila betetzen zutelarik elkartearen zerbitzuko lan eginez.

Gaur egun Saiak elkartearen zeregin nagusia espezie batzuen segimenduan datza: ugatza, sai arrea, sai zuria, arrano beltza, miru gorria eta belatz handia bezalako espeziena bereziki. Aztertu eremua, nagusiki, Ipar Euskal Herriko mendialdea da.

Elkarteak bere lana egituratu du espezie koordinatzaile batzuen bitartez, ondoko harraparien segipena haien gain hartzen dutenak: ugatza, sai zuria, sai arrea, miru gorria, arrano beltza, belatz handia, hontz handia. Aztertu eremuetan bildu informazio zentratzen dute, ateraldiak antolatzen eta espezie bakoitzari buruzko biltzar desberdinetan parte hartzen.

Biltzen ditugun informazioak helarazten dizkiogu beste erakunde eta antolakunde batzuei, hala nola, LPO eta DIREN, zeinek integratzen baitituzte programa nazionaletan, europarretan edo nazio artekoetan, nazio mailako koordinatzaile gisa. Egitura ofizial horien laguntzaile den oinarrizko kate begia da beraz Saiak elkartea.

Bestalde, Saiak elkarteak Ugatzaren bazkatzea ere antolatzen du, Hegalaldia elkartearekin elkarlanean. Hegalaldiak kudeatzen du fauna basaren zaintze zentroa Uztaritzen. Ekintza berezi hori, espezie horren berreskurapen planaren baitan kokatzen da, LPO-k baita Estatuko zerbitzuek DIREN akitaniako egituraren bidez koordinatzen dutena.

Ber gisan, Saiak elkarteak, mugaz bi aldetako ugatzaren kondaketan parte hartzen du, eta, noiztenka, informazio eta komunikazio ekintza batzuetan.

Gaur egun Saiak elkarteak dinamika berri batean kokatu nahi du bere lana, kide berriak, ahalaz gazteak, beregana erakarriz.