Ugatza (argazkia: Alain Pagoaga)

Gypaète barbu (photo : Alain Pagoaga)

Pin It on Pinterest