Bordak mendian, Irati aldean (argazkia: Alain Pagoaga)

Installations pastorales sur Irati (photo: Alain Pagoaga)

Pin It on Pinterest